Over Moon Saris

© Saris & den Engelsman

Moon Saris is verzamelaar van mooie verhalen, mooie momenten en mooie dingen. Als journalist speurt ze daar al een jaar of twintig naar in heel verschillende wereldjes, zoals de innovatieve industrie, de gezondheidszorg, de kunstwereld en ook bij zo maar mensen in het hele land. Sinds ze in 2004 op Terschellings Oerol haar hart verloor aan theater, deelt ze de mooie verhalen die daar worden verteld en de mooie momenten die dat met zich meebrengt gretig met anderen, in woord én in beeld.

Moon ontdekte waarvoor ze in de wieg was gelegd op de Academie voor Journalistiek in Tilburg: schrijven. Daarna werkte ze vast en freelance voor kranten, tijdschriften en redactiebureaus. Sinds 2006 is ze volledig zelfstandig aan de slag als schrijver, eindredacteur, hoofdredacteur, communicatieadviseur, projectbegeleider en conceptmaker voor opdrachtgevers in alle sectoren, met een nadruk op theater en zorg. Daarnaast werkt ze als fotograaf aan culturele projecten. Ze kan inmiddels een prachtige schare gezelschappen (te veel om op te noemen) en festivals (Oerol, Over het IJ, 2 Turven Hoog) tot haar vaste klanten rekenen.

Mail me op hallo @ moonsaris.nl (maar dan zonder spaties)

Bellen kan op 06-55122767.

Leave a Reply