Redactiewerk divers

De afgelopen weken redigeerde ik onder meer weer een maandblad Praktijkblad Ondernemingsraad (POR) voor Reed Business, kwartaalblad Lede(n)maat voor de LVvG en het drie maal per jaar verschijnende Tegen de Tuberculose voor KNCV Tuberculosefonds, maakte ik een Dag van-reportage voor POR en schreef ik een C3-persbericht over de Chocolate Challenge. Over al deze opdrachtgevers en klussen berichtte ik al eerder, zie mijn eerdere blogs voor meer informatie.
POR_13_05.indd

Leave a Reply