In beeld én in woord

Wie mijn posts leest, zou kunnen denken dat ik louter fotografeer. Niets is minder waar, al vormt de theaterfotografie een groeiende factor in ons bestaan. Het redactiewerk is alleen een stuk minder beeldend, meestal wat meer routinematig en daarom vergeet ik wel eens te vertellen dat ik dat ook met heel veel plezier doe.

cover Lede(n)maat juni 2012

Cover Lede(n)maat zomer 2012 ©MoonSaris/MiepvdManakker

Net achter de rug is bijvoorbeeld de redactie en eindredactie van het ledenblad van de Landelijke Vereniging voor Geamputeerden (LVvG). Sinds 2010 maak ik dat blad met veel plezier voor een club mensen die een stukje van hun lijf missen maar die desondanks behoorlijk compleet zijn. In het bestuur zitten enkele zeer actieve leden die mijn steun en toeverlaat zijn waar het komt op meedenken over het blad en het aanleveren van teksten vanuit de patiëntenvereniging. Ik schrijf zelf ieder nummer enkele artikelen en zorg dat de redactie bij elkaar komt in een kwartaalblad van 28 of 32 pagina’s. De vaste adverteerders, die met Leden(n)maat hun doelgroep op maat kunnen bereiken, zorgen er samen met wat overheidssubsidie voor dat het blad kan worden gedrukt en verspreid onder de circa duizend leden van de vereniging en partijen uit de gezondheidszorg.

Voor het juninummer van dit jaar, dat deze week naar de drukker gaat, schreef ik twee artikelen. Een interview met kunstenaar Henk Schouten, die eind 2010 na een boel ellende zijn rechterbeen moest afgeven en die daar nu een boek en een expositie over heeft gemaakt. En een reportage over Militair Revalidatiecentrum Aardenburg in Doorn, waar een mooie club instrumentmakers (onder meer van protheses) er samen met de medische collega’s voor zorgt dat hun in combat gewond geraakte soldaten (en ook burgers) weer zo goed mogelijk aan het dagelijks leven kunnen deelnemen.

Niet onvermeld mag blijven dat ik deze productie samen maak met Miep van de Manakker, een oude rot in het grafische vak, die het blad snel en vakkundig opmaakt en met wie ik al met veel plezier samenwerk sinds ik in 1998 bij als tekstschrijver bij m’n oude baas Derix*Hamerslag begon.

Leave a Reply