Eindredactie POR – bijna een jaar rond

Net als voorgaande jaren redigeerde ik de 40 tekstpagina’s van iedere uitgave van Praktijkblad Ondernemingsraad, een vakblad voor medezeggenschappers in alle mogelijke sectoren. Sterkere koppen, betere intro’s, fouten in structuur, stijl en taal eruit, zowel bij de teksten van professionele schrijvers als bij die van de meewerkende adviseurs en de redactiecollega’s van Reed Business Information. Daarnaast leverde ik een bijdrage aan de inhoud door het meedenken over onderwerpen en de mogelijke insteken van de artikelen, zorgde ik voor beelden bij de artikelen, via stockbureaus, het fotobureau van Rbi en in direct contact met onze vaste illustratoren (Peter Cuypers, Joep Bertrams, Ludo de Boo en Arend van Dam), briefte ik de vormgevers in India en corrigeerde ik de proeven direct in de aangeleverde InDesign-files.

untitled untitled untitled untitled untitled untitled

Leave a Reply