Brekber – Tryater

Eigenlijk was het al uitgespeeld, maar omdat meer mensen dan erin konden de voorstelling Brekber wilden zien in Museum het Princessehof in Leeuwarden spelen er de hele maand maart extra voorstellingen. De acteurs lopen op eieren, figuurlijk dan, want ze spelen in en om een installatie die is gebouw van 888 borden uit de collectie van het museum. De voorstelling gaat over het opbouwen van iets bijzonder en het los moeten laten – en hoe dan. In dit geval draait het om een prachtige verzameling keramiek die door de nieuwe generatie en de kenners maar zeer ten dele als bijzonder waardevol wordt gezien. En dat doet pijn, als je het een leven lang hebt gekoesterd. Mooiste rol is voor Aly Bruinsma, die de sjieke verzamelaarster koud en kwetsbaar tegelijk neerzet – een beetje zoals de borden die haar omringen.

Leave a Reply